Jirky web
Předvolby

Facebook  doporuč přátelům

bookmark přidat k oblíbeným

print  tisk stránkyPřipoj se k nám!

Jirky web na Facebooku

Periodický časovač s PIC 12F629 nebo PIC 12F675
V podstatě stejnou konstrukcí, jako je periodický časovač s PIC 16F628A, je i tento časovač, s tím rozdílem, že využívá menší a levnější PIC 12F629 nebo PIC 12F675. Slouží opět k periodickému zapínání a vypínání připojeného spotřebiče nebo obvodu. Doba zapnutí a vypnutí je taktéž pevně daná, nemusí být stejná, a lze ji nadefinovat při programování. Pokud již původní časy zapnutí a vypnutí nebudou vyhovovat, lze procesor znovu přeprogramovat.


schéma zapojení časovače s PIC 12F629 nebo PIC 12F675
schéma zapojení
průběh spínání výstupu časovače s PIC 12F629
časové průběhy
foto prototypu časovače s PIC 12F629
foto prototypu

Zapojení obvodu je stejně jednoduché. Kromě procesoru PIC 12F629 nebo PIC 12F675 obsahuje jen krystal, tranzistor a několik pasivních součástek. Konektor JP1 slouží k připojení spínaného prvku, JP2 pro připojení napájení 5V. Přesnost časování je, stejně jako v předchozí verzi, dána přesností krystalu.

LED1 bliká ve vteřinovém intervalu a signalizuje funkci obvodu. LED2 indikuje sepnutí výstupu GP0. Nevyužitý vstup GP3 je připojen na GND.

Seznam součástek:

IO1PIC 12F629 (12F675)
Q13,2768 MHz
T1BC327
LED1, LED2LED ø 5mm
 
C1,C222p
R1470
R2,R31k
JP1,JP2piny

Download:

schéma zapojení a DPS pro Eagle

Níže uvedený formulář slouží k zadání požadovaných časů a následnému vygenerování programu pro PIC 12F629 nebo PIC 12F675. Stačí zadat čas v platné rozsahu, odeslat, a pod formulářem se objeví program v HEX kódu. Konfigurace pojistek je následující: BODEN OFF, PWRTE OFF, WDT OFF, CP OFF, CPD OFF, MCLRE OFF, XT OSC.


Vygenerování programu pro PIC 12F629 nebo PIC 12F675:


typ procesoru:     12F629     12F675

čas zapnutí:      hod.   min.   sek.    (max. 23:59:59)

čas vypnutí:      hod.   min.   sek.    (max. 23:59:59)          

© 2005-2022   Jirky web