Jirky web




Předvolby

Facebook  doporuč přátelům

bookmark přidat k oblíbeným

print  tisk stránky



Připoj se k nám!

Jirky web na Facebooku





Běžící šipka s PIC 16F84




Další konstrukcí v sekci Bastlení je běžící světelná šipka. Jak vyplývá z názvu, jedná se o šipku z LED diod řízenou procesorem PIC 16F84, u které se postupně rozsvěcejí LED diody ve směru šipky. Software umožňuje volbu dvou režimů. Tato konstrukce je vhodná i pro začátečníky.

Návrh zapojení běžící světelné šipky je na následujícím schématu. Zapojení se skládá z oscilátoru, procesoru a LED diod jednotlivě zapojených přes odpory na porty mikroprocesoru. Kmitočet procesoru byl zvolen 4 MHz, hodnotou odporů nastavujeme proud LED diodami. Nesmíme však překročit maximální proud výstupu procesoru. Pokud bychom potřebovali vyšší proud, nebo připojit více diod na jeden vývod (pokud chceme mít větší rozměr šipky), musíme výstup posílit tranzistorem. Napájení modulu je 5V.


schéma šipky animace efektu šipky

Software pro PIC 16F84 je volně ke stažení. Zdrojový kód je okomentován, takže program bude jasný i začátečníkům. Rychlost běhu šipky je řízena čekací smyčkou, její úpravou je možné měnit rychlost. Na to je vhodný program PIC Delay, který nám požadovanou smyčku vygeneruje. Tu vložíme do zdrojového kódu a program překompilujeme. Volba režimu se provádí změnou logické úrovně na vstupu RA4. První režim postupně rozsvěcí LED diody šipky, po jejím vyplnění zhasne a běží znovu. Druhý režim taktéž postupně rozsvěcí LED diody šipky, ale po jejím vyplnění 3x zabliká a celý cyklus se opakuje.

seznam součástek:

IO1PIC 16F84
Q14 MHz
LED1-12LED dle volby
C1,C222p
R1-R12390-1k (dle proudu)
R13,R141k
JP1piny do pl. spoje

Plošný spoj jsem nenavrhoval, neboť každý bude chtít jiné rozměry šipky, tudíž je to zbytečné. A obvykle postačí i kousek univerzálního plošného spoje.

Pro návrh plošných spojů doplňuji, že LED diody se rozsvěcí v následujícím pořadí: D1, D2, D3, D4, D5, D6 + D9 + D10, D7 + D11 + D12, D8.



Běžící šipka s PIC 16F628A


Aktualizace 14.1.2012: Přidán software i schéma pro procesor PIC 16F628A. Funkce šipky i hodnoty součástek zůstávají stejné jako u verze s PIC 16F84, jen odpadají součástky Q1, C1 a C2, neboť je využit vnitřní oscilátor.


schéma šipky

Software pro PIC 16F628A.



 

© 2005-2022   Jirky web