Jirky web
Předvolby

Facebook  doporuč přátelům

bookmark přidat k oblíbeným

print  tisk stránkyPřipoj se k nám!

Jirky web na Facebooku

Řízení krokového motoru procesorem PIC 16F84
Pro své pokusy s krokovými motory jsem potřeboval vytvořit jednoduchou řídící jednotku pro přepínání jednotlivých fází na základě série příchozích impulsů. Po prvotních pokusech s logickými obvody TTL jsem nakonec dospěl až k mikroprocesoru PIC 16F84. Jeho použití celé zapojení značně zjednodušilo a umožňuje i pozdější změny v podobě aktualizace programu.

schéma zapojení řídící jednotky s PIC 16F84


schéma řídící jednotky krokového motoru s PIC 16F84

Zapojení je velmi jednoduché. Srdcem je procesor PIC 16F84, který přes tranzistory T1 - T4 přepíná jednotlivé fáze. Na ovládání stačí dva vstupy. Impulsy, podle kterých se fáze přepínají, jsou přivedeny na vstup RB0, a generujeme je například v PC. Využívá se sestupné hrany impulsu. Lze ji změnit na náběžnou hranu jednoduchou úpravou a překompilováním programu. RB1 se používá na přepínání směru otáčení. Ostatní vstupy se zatím nevyužívají. LED1 - LED4 signalizují právě sepnutou fázi a nemusíme je používat. Napájení procesoru je 5V, výkonové části dle použitého motoru resp. tranzistorů. Fáze motoru se připojují na tranzistory v pořadí: A na T1, B na T2, atd.

seznam součástek:

IO1PIC 16F84
Q14 MHz
T1-T4TIP122
D1-D41N4007
LED1-LED4LED dle volby
C1,C222p
R1-R4470
R5,R10-R134k7
R6-R92k2


download:

program pro PIC 16F84 - nastavení v programátoru: osc: XT, WDT: off
schéma zapojení


foto vývojové verze:


krokový motor prototyp řídící jednotky výkonová jednotka 

© 2005-2022   Jirky web