Jirky web
Předvolby

Facebook  doporuč přátelům

bookmark přidat k oblíbeným

print  tisk stránkyPřipoj se k nám!

Jirky web na Facebooku

Stabilizovaný zdroj s L200
V následujícím článku je popsán jednoduchý stabilizovaný zdroj 24V s monolitickým stabilizátorem L200, který je k dostání v provedení Pentawatt pod označením L200CH nebo L200CV a v provedení TO3 pod označením L200T nebo L200CT.

Zapojení zdroje vychází z doporučeného katalogového zapojení, které je uvedeno v datasheetu k L200. Zdroj s má hodnotami součástek, které jsou uvedeny ve schématu, napevno nastavené výstupní napětí na 24V. Odzkoušený odběr proudu s těmito hodnotami je do 1A. Nic však nebrání nastavit jiné výstupní napětí. Podrobnosti k tomu naleznete v datasheetu. Stabilizátor obsahuje vnitřní proudovou a tepelnou pojistku.


schéma zapojení stabilizovaného zdroje 24V s L200
schéma zapojení

Vstupní střídavé napětí, přivedené z transformátoru na konektor K1, je usměrněno čtveřicí diod D1 a D4, vyfiltrováno kondenzátorem C1 a přivedeno na stabilizátor L200. Na výstup stabilizátoru je připojen dělič v podobě R1, R2 a R4, který přivádí napětí do referenčního vstupu, pin 4. Přesné výstupní napětí se nastavuje pomocí trimru R4. Propojením vývodů 2 a 5 u stabilizátoru je omezení výstupního proudu ponecháno na vnitřní proudové pojistce. Na výstupu zdroje je pak zapojena už jen indikační LED dioda.

Seznam součástek:

IO1L200
D1-D41N5402
LED1LED ø 5mm
C12200µ/50V
C2470µ/50V
C3,C422n/63V
 
R11k
R26k8
R32k2
R4trimr 2k2
K1,K2ARK500/2
chladič + teplovodivá pasta

Download:

schéma zapojení zdroje s L200 pro Eagle
datasheet k L200

Poznámky ke konstrukci:

Stabilizátor musí být umístěn na odpovídajícím chladiči. Stabilizátor před montáží na chladič je nutné natřít teplovodivou pastou pro zlepšení tepelného přenosu. Výpočet velikosti chladiče je k nalezení na internetu a přesahuje rámec tohoto článku, proto ho zde neuvádím.

Zdroj musí být napájen transformátorem s dostatečným sekundárním napětím. Potřebné sekundární napětí transformátoru se spočítá přibližně takto:

Utr = (Uout + 3) / 1,4 + 1,6
kde:
Utr - minimální sekundární napětí transformátoru při zatížení
Uout - požadované výstupní napětí zdroje
3 - úbytek napětí na stabilizátoru
1,4 - vyhlazení napětí na filtračním kondenzátoru
1,6 - úbytek napětí na usměrňovači

Z toho plyne, že pro zdroj 24V vyhoví transformátor, který má sekundární napětí při zatížení minimálně 21V. Ale zase není vhodné, aby měl transformátor naopak příliš vysoké napětí, protože pak by na stabilizátoru vznikal velký ztrátový výkon. V mém zdroji je použit transformátor se sekundárním napětím 23V.

Za samozřejmost považuji správné jištění a připojení k síti 230V v primární části transformátoru, které musí odpovídat platným normám. 

© 2005-2022   Jirky web